Spiegel Online manager-magazin.de

Mittwoch, 19. Juni 2019

Börse

Einfache Fondssuche

Suchergebnis (89 Treffer)

WKNNameKVGFondstypKursZeitAlterChart
A2AE4P UBAM 30 Global Leaders E UBP Asset Manageme Aktien weltweit 170,93 USD 17.06. 6 Jahre
A1KCLH UBAM 30 Global Leaders E UBP Asset Manageme Aktien weltweit 140,43 EUR 17.06. 6 Jahre
A1T6MD UBAM 30 Global Leaders E UBP Asset Manageme Aktien weltweit 139,27 EUR 17.06. 6 Jahre
A1KCLK UBAM 30 Global Leaders E UBP Asset Manageme Aktien weltweit 116,30 EUR 17.06. 6 Jahre
A1T6MK UBAM 30 Global Leaders E UBP Asset Manageme Aktien weltweit 126,65 EUR 17.06. 6 Jahre
A1T6ML UBAM 30 Global Leaders E UBP Asset Manageme Aktien weltweit 125,16 EUR 17.06. 2 Jahre
A1T6MP UBAM 30 Global Leaders E UBP Asset Manageme Aktien weltweit 124,42 EUR 17.06. 6 Jahre
A1T6MQ UBAM 30 Global Leaders E UBP Asset Manageme Aktien weltweit 116,00 EUR 17.06. 2 Jahre
A1T6MM UBAM 30 Global Leaders E UBP Asset Manageme Aktien weltweit 112,38 EUR 17.06. 1 Jahre
A1T6MR UBAM 30 Global Leaders E UBP Asset Manageme Aktien weltweit 106,29 EUR 17.06. 9 Monate
A2AEKU UBAM Adams US Small Cap UBP Asset Manageme Aktien USA SmallCa 119,69 USD 17.06. 4 Jahre
A2AUDS UBAM Adams US Small Cap UBP Asset Manageme Aktien USA SmallCa 407,62 USD 17.06. 3 Jahre
A2AUDR UBAM Adams US Small Cap UBP Asset Manageme Aktien USA SmallCa 267,40 EUR 17.06. 3 Jahre
A144BX UBAM Adams US Small Cap UBP Asset Manageme Aktien USA SmallCa 123,00 USD 17.06. 4 Jahre
A2DR40 UBAM Adams US Small Cap UBP Asset Manageme Aktien USA SmallCa 117,03 USD 25.05. 3 Jahre
921802 UBAM AJO US Equity Value UBP Asset Manageme Aktien USA 1.069,79 USD 17.06. 27 Jahre
A1C6QY UBAM AJO US Equity Value UBP Asset Manageme Aktien USA 1.069,55 USD 17.06. 7 Jahre
A1CX74 UBAM AJO US Equity Value UBP Asset Manageme Aktien USA 639,85 EUR 17.06. 10 Jahre
A1C01W UBAM AJO US Equity Value UBP Asset Manageme Aktien USA 124,33 USD 17.06. 9 Jahre
A0M8Z1 UBAM Angel Japan Small C UBP Asset Manageme Aktien Japan 14.793,00 JPY 17.06. 12 Jahre
A1C6QR UBAM Angel Japan Small C UBP Asset Manageme Aktien Japan 120,37 EUR 17.06. 7 Jahre
A1C6P3 UBAM Angel Japan Small C UBP Asset Manageme Aktien Japan 10.230,00 JPY 17.06. 2 Jahre
A1C6P5 UBAM Angel Japan Small C UBP Asset Manageme Aktien Japan 91,02 EUR 17.06. 2 Jahre
A1C6QV UBAM Asia Equity A EUR UBP Asset Manageme Aktien Asien Pazif 21,03 EUR 25.04. 8 Jahre
A1C6Q4 UBAM Asia Equity A USD UBP Asset Manageme Aktien Asien Pazif 99,68 USD 25.04. 4 Jahre
A1T6MT UBAM Asia Equity AP USD UBP Asset Manageme Aktien Asien Pazif 23,98 USD 25.04. 6 Jahre
762261 UBAM Asia Equity IP USD UBP Asset Manageme Aktien Asien Pazif 25,73 USD 25.04. 13 Jahre
A1C6RT UBAM Asia Equity IP USD  UBP Asset Manageme Aktien Asien Pazif 116,36 USD 25.04. 4 Jahre
921807 UBAM Dr Ehrhardt German UBP Asset Manageme Aktien Deutschland 1.684,67 EUR 17.06. 21 Jahre
A118U1 UBAM Euro Equity Income UBP Asset Manageme Aktien Euroraum 356,83 EUR 17.06. 5 Jahre
A14SHR UBAM Euro Equity Income UBP Asset Manageme Aktien Euroraum 91,72 EUR 17.06. 5 Jahre
A14SHQ UBAM Euro Equity Income UBP Asset Manageme Aktien Euroraum 105,56 EUR 17.06. 5 Jahre
A2N5LB UBAM Euro Equity Income UBP Asset Manageme Aktien Euroraum 104,48 EUR 04.04. 2 Jahre
921803 UBAM Europe Equity A UBP Asset Manageme Aktien Europa 436,35 EUR 17.06. 27 Jahre
A1C6Q0 UBAM Europe Equity A EUR UBP Asset Manageme Aktien Europa 421,74 EUR 17.06. 7 Jahre
A14VW5 UBAM Europe Equity AH US UBP Asset Manageme Aktien Europa 100,45 USD 17.06. 4 Jahre
A2JKBH UBAM Europe Equity AHD U UBP Asset Manageme Aktien Europa 103,93 USD 17.06. 2 Jahre
A1JUDJ UBAM Europe Equity Divid UBP Asset Manageme Aktien Europa 116,58 EUR 17.06. 8 Jahre
A1JUDL UBAM Europe Equity Divid UBP Asset Manageme Aktien Europa 60,14 EUR 17.06. 8 Jahre
A1KC96 UBAM Europe Equity Divid UBP Asset Manageme Aktien Europa 109,04 EUR 17.06. 6 Jahre
A14SHL UBAM Europe Equity Flex UBP Asset Manageme Aktien Europa 111,17 EUR 17.06. 5 Jahre
A14SHM UBAM Europe Equity Flex UBP Asset Manageme Aktien Europa 114,53 EUR 10.10. 5 Jahre
A14VW6 UBAM Europe Equity IH US UBP Asset Manageme Aktien Europa 101,51 USD 17.06. 4 Jahre
A2JKBJ UBAM Europe Equity IHD U UBP Asset Manageme Aktien Europa 105,52 USD 17.06. 2 Jahre
A2DR48 UBAM Europe Small Cap Eq UBP Asset Manageme Aktien Europa Smal 112,15 EUR 17.06. 3 Jahre
A2DR49 UBAM Europe Small Cap Eq UBP Asset Manageme Aktien Europa Smal 112,15 EUR 17.06. 3 Jahre
A2DR5B UBAM Europe Small Cap Eq UBP Asset Manageme Aktien Europa Smal 113,92 EUR 17.06. 3 Jahre
A2DR5A UBAM Europe Small Cap Eq UBP Asset Manageme Aktien Europa Smal 114,25 EUR 17.06. 3 Jahre
A1W6DF UBAM Global Emerging Equ UBP Asset Manageme Aktien Emerging Ma 106,25 EUR 17.06. 6 Jahre
A2PD33 UBAM Global Emerging Equ UBP Asset Manageme Aktien Emerging Ma 68,24 EUR 17.06. 3 Monate
Anzeige